Destination Gotland får fortsatt förtroende

Trafikverket och Destination Gotland har tecknat ett nytt avtal om färjetrafiken till och från Gotland för perioden 2017-2027.

Upphandlingen av färjetrafiken till och från Gotland från den 1 februari 2017 och tio år framåt är nu slutförd. Tre anbud inkom och Trafikverket valde till sist att förnya kontraktet med dagens operatör, Destination Gotland AB.

– Äntligen vet vi vad som gäller. Det har varit en orolig tid med många spekulationer och det är skönt att vi nu fått ett besked. Det finns också en trygghet i att det blir en operatör som är väl bekant med hur trafiken fungerar, säger regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.

Trafikverket meddelar att upphandlingen skett i konkurrens där tre anbud inkom. Trafikupplägget kommer att likna dagens, med tre fartyg varav ett nybyggt fartyg konstruerat för att använda LNG (flytande naturgas) som bränsle. Samtliga upphandlingskrav har uppfyllts.

– Ramarna för upphandlingen innehöll både risker och möjligheter. Vi får hoppas att Destination Gotland återkommer med en trafiklösning som ger Gotland fortsatta möjligheter till en positiv utveckling, säger Åke Svensson.

Läs Trafikverkets pressmeddelande här.
Debattartikel från Regionen

Debattartikel som publicerades i de gotländska tidningarna den 3:e juni 2013.

Här är ett avsnitt ur artikeln:

”Vi är nu i ett nytt läge. Regeringen har hittills inte visat tecken på att man vill skjuta till resurser till trafiken. Upphandlingsunderlaget är ute. Ingen vet ännu hur trafikupplägget kommer att se ut i detalj. Konkurrens är viktigt. Det är ytterst statens sak att stimulera den.”

Klicka här för att läsa hela debattartikeln. (PDF)
Allt avgörs när anbuden öppnas

Det var inga stora överraskningar när Trafikverket i dag presenterade underlaget för upphandlingen av Gotlandstrafiken. Trafikverket öppnar för långsammare trafik, men premierar också anbud som ger högre standard.
Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson understryker att vi i dag inte vet mer om framtidens trafik än vi gjorde i går.

– Allt avgörs egentligen först när man öppnar anbuden. Man har lagt en miniminivå och risken finns förstås att det kommer ett anbud som lägger sig på den nivån. Samtidigt finns det en del öppningar.

Oppositionsrådet Lena Celion delar Åke Svenssons uppfattning.

– Vad vi kan se är att det fortfarande finns många olösta frågor. Kanske finns det ändå lite bättre förutsättningar än i förslaget i januari, och det finns ännu tid att påverka.

Åke Svensson fortsätter.

– Nu är underlaget ute och vi måste göra det bästa vi kan av förutsättningarna. Det här får inte vara en förlamande hand över Gotland.

Konkreta nyheter i underlaget är att Trafikverket nu definitivt slagit fast att södra linjen ska gå till Oskarshamn, att det är möjligt för olika rederier att trafikera de två linjerna och att staten förbereder ett alternativ med statliga färjor.

– I övrigt är det marginella skillnader mot tidigare förslag. Skillnaderna ligger mer på det pedagogiska än praktiska planet, menar tillförordnade regiondirektören Per Lindskog.
Centerns Öppna frågor till Trafikrådet

På Centerns distriktsstämma 18 mars så skrev man öppna frågor till Trafikrådet.

Här är en av dem:

Hur avser Trafikverket att följa Infrastrukturministerns uppmaning att ingå ett avtal som skapar tillväxt, livskvalitet och välfärd? Det förslag till upphandlingsunderlag som ni presenterade den 23 januari leder med största sannolikhet till avfolkning, försämrad livskvalitet för befolkningen och därmed försämrad välfärd på Gotland.”

Läs alla öppna frågor här. (www.centerpartiet.se)
LRFs senaste insändare om Gotlandstrafiken

Här är en liten del av den, resten går att läsa via länken nedan.

”Trafikverkets lösning är att sänka farten. Genom att sänka farten till 18 knop går det åt mindre bränsle, vilket gör att resan blir billigare. På detta sätt vill myndigheten hålla sig inom ramarna för den budget som regeringen tilldelat dem.

Den föreslagna sänkningen från 28 till 18 knop vore en katastrof för godstrafiken till och från Gotland, för den är precis som alla annan godstrafik beroende av leveranser i tid. Förställ er vad godsköparna i övriga Sverige skulle tycka om deras frakter endast fick åka 58 km i timmen på motorväg istället för 90 km i timmen, vilket skulle bli fallet om man sänker hastigheten till den föreslagna nivån.

Föreställ er sedan att de skulle acceptera denna sänkning, varje dag och natt i ett 10-årigt avtal. Den är den verkligheten som Gotlands företagare snart kommer att befinna sig i, om inte regeringen omarbetar sitt förslag på budget till Trafikverket.”

Här kan du läsa hela insändaren. (PDF)
Interpellationsdebatt om färjetrafiken till och från Gotland

I eftermiddagens interpellationsdebatt i riksdagen behandlas bland annat Christer Engelhardts interpellation om färjetrafiken till och från Gotland (Interpellation 2012/13:291).

Debatten sänds på webb-tv med start kl. 13 och går även att se i efterhand.
Christer Engelhardts interpellation väntas tas upp cirka kl. 18.

Här kan du läsa Christer Engelhardts interpellationsdebatt.


En debattartikel och en vädjan till sommarfestgästerna

I dagarna har gästerna på den traditionella sommarfesten på Gotland fått ett brev av Åke Svensson, regionstyrelsens ordförande, och Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland.

Brevet innehåller en vädjan om att sommarfestens gäster ska nyttja sina nätverk och kontakter för att lyfta frågan även i det nationella medvetandet.

Här kan du läsa brevet i sin helhet. (PDF)

Debattartikel

Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman har tillsammans med Åke Svensson och Christer Engelhardt, riksdagsledamot, skrivit en debattartikel.

Utdrag ur debattartikeln:

Gotland ska bindas samman med övriga Sverige i ett transportsystem som gör det enklare att leva och bo på Gotland, trafiksystemen ska inrymma utvecklingsmöjligheter, ha långsiktiga stabila förutsättningar. En rimlig utgångspunkt är den bastrafik som finns idag med bland annat resa på två fastlandshamnar och dagens överfartshastighet.

Debattartikeln som PDF.
Gotlandsupproret skickar anrop till politikerna

Gotlandsupproret skickar just nu brev till flera ledande politiker med begäran om besked hur de tänker se till att Gotland inte får sämre kommunikationer efter 2017.

Läs anropet till Annie Löf, Göran Hägglund, Jan Björklund och Fredrik Reinfeldt. (helagotland.se)

Brevet ligger även på Rättvis Gotlandstrafiks Facebook-sida.

Här är brevet som idag, 27 februari, skickats till finansminister Anders Borg.

Uppdaterat 4 mars:
Den 1 mars skickades det även ett brev till talmannen i Sveriges riksdag, Pär Westerberg, med följande uppmaningar:

Att satsa på färjetrafiken till Gotland så det inte blir försämrade kommunikationer med fastlandet från 2017 – 2027.

Att snarast omklassa Gotlandstrafiken så att den blir en del av den svenska infrastrukturen.

Läs hela brevet (pdf): Brev till talmannen
Regionfullmäktige står bakom remissvaret

Ett enigt regionfullmäktige på Gotland ställde sig i måndags bakom det remissvar som regionstyrelsen tidigare lämnat till Trafikverket.

Detta brev skickas idag till Trafikverket, med en kopia till Näringsdepartementet.

Trafikverkets förslag till trafiklösningar kan inte accepteras. För att ge Gotland rättvisa villkor och möjligheter till regional utveckling är det av avgörande betydelse att Gotland inte får försämrad infrastruktur, inte minst mot bakgrund av de stora satsningar som görs i övriga landet. Snabba överfarter året runt är en viktig förutsättning bland annat för rimliga ankomst- och avgångstider, god kapacitet och passningen till de nationella logistiksystemen.

Fullmäktiges ställningstagande understryker än en gång den fullständiga politiska enighet som råder på Gotland i denna fråga.

Björn Janson
Regionfullmäktiges ordförande